SPELVARIANTEN

Team vs Team, last man standing.
Ieder team begint tegenover elkaar, doel van het spel is het andere team beschieten. Als een speler geraakt is dient deze terug te keren naar de veilige zone om te wachten op het volgende spel. Het team waarvan de laatste speler niet is geraakt wint.

Free For All.
Iedere speler begint in een andere ruimte, doel van het spel is om als laatste speler over te blijven. Na geraakt te worden moet de speler naar de veilige zone.

Capture The President.
Van 1 team moet 1 speler, de president, zijn wapen inleveren. Het doel van het andere team is om de President te beschieten, het team met de President moet hem beschermen en naar de veilige zone brengen. De President mag 1 van zijn teamgenoten een ‘Bodyguard’ maken, deze hoeft niet terug naar de veilige zone als deze geraakt worden door de tegenpartij. Het spel is afgelopen als de President geraakt wordt, als de President veilig aankomt in de veilige zone, als het aanvallende team geen spelers meer heeft, en anders wanneer de tijd op is. Om het extra spannend te maken worden de President en de bodyguard aan elkaar vast gebonden.

Capture The Flag.
Een traditioneel bekend spel! Verover de vlag van de tegenstander terwijl je jullie eigen vlag moet beschermen!

Conquer The Flag.
Een variant op het traditionele ‘Capture The Flag’. Bij dit spel wordt maar 1 vlag gebruikt. Het doel van ieder team is om de verstopte vlag te vinden, en in de veilige zone zien te krijgen.